Bevezetés a pszichoanalitikus gyerek- és felnőtt-terápia gyakorlatába

A pszichoanalitikus gondolkodás a személyiség mély rétegeit teszi elérhetővé, és mély szinten dolgozik a kapcsolatokkal. Ezzel lehetőséget nyújt a pácienseknek, hogy a számukra fontos értékek, érzések, gondolatok mentén legyenek képesek arra, hogy alakítsák életüket. Elkötelezett híveivé váltunk ennek a módszernek pácienseink fejlődését látva, így szeretnénk ezt a szemléletet az érdeklődő fiatalokkal, pszichológia szakos egyetemistákkal, pályakezdő pszichológusokkal is megosztani.

Rövid bevezető szemináriumunkon arra törekszünk, hogy az analitikus szemléletű terápiákban előforduló alapjelenségek, folyamatok élményszintű megtapasztalására adjunk lehetőséget. Így az elméleti fogalmak jobban összekapcsolhatóak a tapasztalati szinttel.

Az első másfél órában négy alapfogalmat járunk körbe: kapcsolat, áttétel, viszontáttétel és ellenállás. A fogalmak végig gondolása mellett az önmegfigyelést bevonva, a hallgatók aktivitására támaszkodunk. Illusztrációként a második másfél órában gyermek és felnőtt esetek részleteiből is veszünk példákat, melyeket a hallgatókkal közösen gondolunk végig.

A műhely témái: (4 alkalom)
Kapcsolat helye a pszichoanalízisben.
Mi az áttétel és hogyan jelenik meg a terápiás folyamatban
Mi a viszonáttétel és miért tartjuk lényegesnek a terápiás munkában
Az ellenállás és haszna

A szeminárium oktatói :
Adrigán Erzsébet pszichoanalitikus, kiképző gyermekpszichoterapeuta
Campos J. Anna pszchioanalitikus kandidátus, kiképző gyermekpszichoterapeuta
Ledniczki Ildikó klinikus szakpszichológus
Rajnik Mária pszichoterapeuta, kiképző gyermekpszichoterapeuta

Jelentkezni lehet e-mailben : camposjanna@gmail.com

Kérdés esetén bennünket kereshetnek:
Ledniczki Ildikó 06/30-4916504, vagy
Campos Anna 06/30-3475093